Nybörjare

Nuvarande> Hem> Nybörjare

Sammanfogning

Tid: 2014-07-22

1. Genom smedjans sammanfogningsfunktion kan du använda olika material och föremål ("Sammanfogningsföremål") till att skapa utrustning, ädelstenar och andra föremål.


2. Vissa sammanfogningsföremål kan användas till att skapa episk utrustning.


3. Det finns fyra olika sammanfogningskategorier: Utrustning, ädelstenar, föremål och förfining.


(A). Den utrustning som kan skapas är i form av olika utrustningsställ på följande nivåer: 20, 30, 40, 50 och 60.

(B). För sammanfogning av utrustning krävs särskilda sammanfogningsmaterial samt häxkristaller. Ju högre nivå utrustningen du vill skapa är på, desto högre nivå måste häxkristallerna vara på. Du kan förvärva häxkristaller som obygdsbyte, kortvändning och i marknaden, bland annat.

(C). Utrustningen som kan skapas genom sammanfogning är av lila grad, därför måste även sammanfogningsföremålen vara av lila grad. Dessa kan du ofta hitta till försäljning i kryptbutiken.


4. Genom förfining kan du skapa episk utrustning


(A). Du kan skapa episk utrustning på följande nivåer:40,50,60 och 70.

(B). All episk utrustning skapas genom förfining av utrustning av lila grad. Utrustning av lila grad betraktas här därför som sammanfogningsföremål.

(C). För att skapa episk utrustning krävs episka sigill. De episka sigillen måste vara på lika hög nivå som utrustningen du vill skapa.


Så här hittar du sammanfogningsföremål till episk utrustning:  

a. Utrustning av lila grad  

Du kan själv skapa utrustning av lila grad genom sammanfogning. Det är sedan denna utrustning du “förfinar” till episk utrustning. För att skapa utrustning av lila grad krävs sammanfogningsföremål av lila grad, samt häxkristaller på motsvarande nivå.  


b. Episka utrustnings/smyckessfragment (orange grad)  

Det går inte att skapa episk utrustning utan episka utrustning/smyckessfragment. Du kan växla till dig episka utrustningsfragment i arenabutiken, och episka smyckesfragment  i kryptbutiken.  


c. Episka sigill  

Episka sigill kan förvärvas som byte i lagobygder på svårighetsgrad mardröm, samt i gillets handelsbod om denna är på tillräckligt hög nivå.