Nybörjare

Nuvarande> Hem> Nybörjare

Akademin

Tid: 2014-05-13


I din fästnings akademi kan du uppgradera teknologier och på så sätt höja både din hjältes och dina soldaters attribut. När akademin först aktiveras är endast några få teknologier tillgängliga. När du sedan uppgraderar akademin tillgängliggörs fler teknologier. Akademins nivå avgör även maxnivån för teknologierna.


Varje teknologiuppgradering kostar en viss mängd kristaller. Ju högre nivå en teknologi är på, desto mer kristaller kostar det att uppgradera den.