Nybörjare

Nuvarande> Hem> Nybörjare

Rådhuset

Tid: 2014-05-13Rådhuset är navet i din fästning och dess nivå avgör maxnivån för alla andra nivåer. Således kan ingen annan byggnad vara på högre nivå än rådhuset.


Rådhusets nivå påverkar också guldproduktionen. Ju högre nivå det är på desto mer guld får du vid indrivning och genom alkemi.