Spelinformation

Nuvarande> Hem> Spelinformation

Förstärkning

Tid: 2014-05-28

I smedjan hittar du en mängd funktioner som alla, mer eller mindre indirekt, hjälper dig att höja din stridskraft.


Genom förstärkning (tillgängligt från nivå 10) kan du höja attributen på din utrustning.Varje förstärkning kostar en viss mängd guld. Ju fler gånger du förstärkt en utrustning, desto dyrare blir nästa förstärkning. Varje förstärkningsförsök har en viss, på förhand bestämd, chans att lyckas. Genom att använda lyckostenar kan du höja sannolikheten för att en förstärkning lyckas. Lyckostenar kan du förvärva bland annat genom att slutföra uppdrag, som obygdsbyte och i arenabutiken.


Genom sammanfogning (tillgängligt från nivå 15) kan du tillverka olika dyrbara föremål och sällsynt utrustning.Sammanfogningsfunktionen låter dig använda olika material och föremål ("sammanfogningsföremål") till att skapa utrustning, ädelstenar och andra föremål. Vissa sammanfogningsföremål kan användas till att skapa episk utrustning.


Det finns fyra olika sammanfogningskategorier: Utrustning, ädelstenar, föremål och förfining


Genom besmyckning (tillgängligt från nivå 15) kan du öppna gluggar och montera ädelstenar på din utrustning.Besmyckning med ädelstenar erbjuder ett av de allra mest effektiva sätten att höja din stridskraft. Olika ädelstenar höjer olika attribut, och det är upp till dig att välja vilka attribut du vill höja på din utrustning, beroende på din klass och dina preferenser.  


Alla olika typer av utrustning har gluggar, både öppna och stängda. Det är i de öppna gluggarna du kan montera ädelstenar, de stängda gluggarna måste först öppnas med hjälp av diamantborr innan de kan användas. och det är i dessa gluggar du kan montera ädelstenar.  


Det finns 8 olika sorters ädelstenar, och alla höjer olika attribut. De 8 sorterna är (med dess respektive attribut inom parentes): Rubin (fysattack), smaragd (fysförsvar), safir (magiattack), citrin (magiförsvar), bixbit (sikte), kunzit (HP), akvamarin (ledarskap) och tanzanit (parering).


Genom förädling (tillgängligt från nivå 19) kan du generera nya och bättre specialattribut till din utrustning med hjälp av förädlingsstenar.


Om du har utrustning vars attribut du inte har någon särskild nytta av eller om du tycker att de är på för låg nivå kan du alltså genom förädling generera nya attribut. Med lite tur så genereras attribut på hög nivå som du vill ha och som är på hög nivå, som du sedan kan ersätta de oönskade attributen med.


Varje gång du generar nya attribut genom förädling måste du använda förädlingsstenar. Du kan erhålla förädlingsstenar genom att återvinna utrustning av grön eller högre grad.


Genom återvinning (tillgängligt från nivå 19) kan du återvinna utrustning du inte behöver och få förädlingsstenar i utbyte.


Utrustning av grön eller högre grad du inte har någon nytta av och som bara ligger och tar plats i kappsäcken kan du, istället för att sälja, alltså återvinna och använda till förädling av annan utrustning.


Genom omvandling (tillgängligt från nivå 19) kan du omvandla ädelstenar du inte behöver till andra typer av ädelstenar som du faktiskt har användning för.


Omvandling låter dig, mot en viss summa guld, omvandla vilken sorts ädelsten som helst till den ädelsten du vill ha. Antal och nivå förblir samma efter omvandlingen.