Spelinformation

Nuvarande> Hem> Spelinformation

Vänchatten

Tid: 2014-05-28

Den offentliga chatten fyller flera olika funktioner. Förutom att den erbjuder ett utmärkt sätt för spelare att kommunicera med varann oavsett om de är vänner eller inte, fungerar den även som ett slags nyhetsflöde där information om evenemang och inbjudningar till lagobygder och lagdueller, såväl som systemmeddelanden tillkännages. Du kan också titta på andra spelares hjälteinformation och skicka vänförfrågningar till dem genom att klicka på deras namn i chatten.


Det finns fem olika flikar, eller fönster, i den offentliga chatten. Vilken du bör använda dig av beror på ändamålet. De fem olika flikarna är:


Signalhorn – Alla spelare på alla servrar. För att skriva i signalhornsfliken krävs att du använder ett signalhorn. När du skickar ditt meddelande syns det inte bara nere i chattfönstret, utan meddelandet visas stort mitt på skärmen för samtliga spelare.

Server – Alla spelare på den server du för tillfället befinner dig på. För att skicka ett meddelande i severchatten måste du använda ett litet signalhorn.

Lag – De spelare som du bildar lag med i lagdueller, lagobygder, slagfält osv.

Gille – Alla medlemmar i ditt gille.

Nuvarande – Det chattfönster du senast var aktiv i.


Vänchatten är den andra chattfuktionen. Du öppnar den genom att klicka på ”Vänner”-ikonen i verktygspanelen.I vänchatten kan du söka efter och lägga till vänner, dela upp dem i grupper, och framför allt chatta med dem privat, eller i grupp. Du kan även svartlista spelare på din vänlista, och till och med ta bort dem om du så vill. Om du klickar på en spelare i vänchattsmenyn visas en liten meny med olika alternativ, förutom de som nämnts ovan kan du här också välja att se mer information om spelaren i fråga.


Ibland får du vänförslag av systemet. När detta händer visas en liten blinkande ikon/knapp i spelfönstrets nedre högra hörn. Genom att klicka på knappen öppnar du en meny där du kan sköta dina vänförfrågningar.


Vänskap/Vänskapsnivåer:

I vänchatten, till höger om dina vänners namn kan du förutom deras nivåer se en liten hjärtikon med en nummer till höger. Hjärtat och numret indikerar vänskapsnivån mellan dig och personen i fråga. Ju högre vänskapsnivån är mellan dig och en annan spelare, desto högre blir de bonuseffekter ni ger till varandra när ni stridar i samma lag. Vänskap, och därmed vänskapsnivåer, ökar när ni piggar upp varandras Yggdrasil, slutför lagobygder tillsammans, ger rosor till varandra, osv.


Vänförslag:

Sök vänner:Genom vänsökfunktionen kan du enkelt hitta och bli vänner med andra spelare,antingen genom att söka på deras namn direkt, eller genom avancerad sök.