Spelinformation

Nuvarande> Hem> Spelinformation

Himlaporten

Tid: 2014-05-28

“Himlaporten” är ett gilleevenemang där gillets medlemmar tillsammans gör sitt bästa för att bekämpa fiender som i vågor anfaller himlaporten. Genom att besegra fienderna gör medlemmarna sig förtjänta av sörskilda belöningar. Himlaporten blir tillgänglig när gillet nått nivå 5, men kan då endast öppnas av gillehövdingen. När himlaporten väl är öppen kan gillets medlemmar delta i försvaret av porten genom gillemenyns huvudsida.Gillehövdingen kan öppna himlaporten antingen genom att klicka på knappen till höger om bidragsknappen, eller genom knappen längst ned till höger i menyn för hövdingens sal (se nedan). Himlaporten är öppen i 20 minuter per gång, och kan bara öppnas 1 gång per dag. När porten inte är öppen kan gillemedlemmarna inte ta sig dit.

Så fungerar himlaporten:


1. När gillehövdingen öppnar gilleporten måste denne välja mellan två olika svårighetsgrader. Den svårare kostar mer att öppna, men bytena från besegrade fiender är mer värdefulla.


2. När himlaporten öppnas visas ett meddelande i spelfönstrets nedre högra hörn för samtliga gillemedlemmar. De kan ansluta sig till himlaportsstriden antingen direkt genom knappen som visas i meddelandet, eller genom gillemenyn.


3. När Himlaporten öppnats börjar en beredskapsperiod som varar i 1 minut, varpå fiender börjar anfalla. Fiendeanfallen pågår i 20 minuter.


4. När striden drar igång börjar en fiendeskara (en “våg”) röra sig mot porten från ett av två olika ingångar till stridsfältet.


5. Varje våg genererar 1-4 specialfiender. Dessa kallas nestordemoner och går alltid i täten av fiendeskaran. De är både starkare och något snabbare än de vanliga fienderna, men lämnar också efter sig mer värdefulla byten.


6. När spelare träder in hamnar de bredvid himlaporten som finns i stridsfältets mitt. Himlaporten har totalt 100 HP, och när en fiende når ända fram till den så förlorar den ett visst antal HP samtidigt som fienden försvinner. Om himlaportens HP når 0 så avslutas striden och alla spelare förflyttas från stridsfältet.


7. Alla strider mellan hjältar och fiender vid himlaporten är individuella, gillemedlemmar kan med andra ord varken strida mot varandra eller delta i samma strid tillsammans. Om du nuddar vid en vanlig fiende så börjar du en strid mot denne direkt, medan du måste klicka på nestordemoner för att inleda strider med dem. Om en spelare dör i strid tar det 1 minut innan denne återupplivas automatiskt och kan delta i strid igen.


8. När en fiendevåg helt förintats, eller när det gått 5 minuter sedan föregående våg började, genereras en ny våg. Fienderna i varje ny våg är något starkare än i föregående våg.


9. Under himlaportsstriden kan spelare köpa en bonuseffekt genom att spendera inidviduella gillebidragspoäng eller förmögenhetspoäng.


10. När striden är slut flyttas alla deltagande spelare automatiskt från stridsfältet. De spelare som lämnar stridsfältet innan striden är slut får ingen deltagarbonus, men behåller däremot poäng som förvärvats under striden och kan fortfarande erhålla rankingbelöningar.
Belöningar


1. När en fiende besegras erhåller spelaren en viss mängd EP, och ofta även antingen själakristaller, svartpärlor, skelettnycklar, eller andra sällsynta föremål.


2. Alla spelare som befinner sig på stridsfältet vid stridens slut erhåller en deltagarbonus. Belöningarna skickas som bilagor till deltagarnas brevlådor.


3. Vid stridens slut rankas de deltagande spelarna efter hur mycket skada de åsamkat totalt. De tre främsta spelarna får särskilda belöningar.